Wat kan Infra Cooking voor u betekenen?

Wie ben ik?

  • Pieter van der Galiën
  • Geboren op 02-02-1978
  • Afgestudeerd TU Delft, Civiele Techniek, Infrastructuurplanning in 2002

Ervaring

  • Huidig: Rijkswaterstaat Noord-Holland, Schiphol-Amsterdam-Almere. Disciplineleider areaal, inzichtelijk maken en structureren gegevens van de bestaande situatie en bepalen informatieuitwisseling binnen DBFM-contracten.
  • 3 jaar Arcadis, (senior) projectleider wegen. Wegontwerp OTB A13-A16. Verantwoordelijk voor ontwerp rotonde N272/N279 binnen een concurrentie gerichte dialoog, inclusief uitvoering. Quick-scan Rijnlandroute en afstemming met belangengroepering.
  • 3 jaar Provincie Zuid-Holland, deelprojectleider, zuidwestelijke randweg Gouda. Verantwoordelijk voor contract/uitvraag ingenieursdiensten opstellen, technisch ontwerp begeleiden, begeleiden bestemmingsplan en RO-procedures, intensieve afstemming met bewoners en belangengroeperingen.
  • 3 jaar gemeente Gouda, startend als verkeerskundig ontwerper en eindigend als projectleider verkeer. Met name ervaring opgedaan met het opstellen van ontwerpen en afstemmen met bewoners en de politiek.
  • 1 jaar praktijkervaring opgedaan bij de HSL

Contactgegevens

Pieter van der Galiën
Walcheren 49
3524 ZR Utrecht
Telefoon
06 51447676
E-mailadres
Pieter@infracooking.nl
 
Kvk.nr. 5069.2968

Creatief projectmanagement binnen infrastructuur projecten


© van der Galiën & Lynx studio - v1.0 - 10 november 2011